• Azyl
  • Azyl
  • Azyl
  • Azyl

Znaki drogowe - Wymiary

Image 1

Znaki poziome

P-1a
Linia pojedyncza przerywana - długa

P-1b
Linia pojedyncza przerywana - krótka

P-1c
Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca

P-1d
Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska

P-1e
Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka

P-2a
Linia pojedyncza ciągła - wąska

P-2b
Linia pojedyncza ciągła - szeroka

P-3a
Linia jednostronnie przekraczalna - długa

P-3b
Linia jednostronnie przekraczalna - krótka

P-4
Linia podwójna ciągła

P-5
Linia podwójna przerywana

P-6
Linia ostrzegawcza

P-6a
Linia ostrzegawcza naprowadzająca

P-7a
Linia krawędziowa - przerywana szeroka

P-7b
Linia krawędziowa - ciągła szeroka

P-7c
Linia krawędziowa - przerywana wąska

P-7d
Linia krawędziowa - ciągła wąska

P-8a
Strzałka kierunkowa na wprost, mała

P-8a
Strzałka kierunkowa na wprost, duża

P-8b
Strzałka kierunkowa w lewo, mała

P-8b
Strzałka kierunkowa w lewo, duża

P-8c
Strzałka kierunkowa do zawracania

P-8d
Strzałka kierunkowa w prawo, mała

P-8d
Strzałka kierunkowa w prawo, duża

P-8e
Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo, mała

P-8e
Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo, duża

P-8f
Strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo, mała

P-8f
Strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo, duża

P-8g
Strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo, mała

P-8g
Strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo, duża


P-8h
Strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo, mała

P-8h
Strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo, duża

P-8i
Strzałka kierunkowa na wprost lub do zawracania

P-9a
Strzałka naprowadzająca w lewo

P-9b
Strzałka naprowadzająca w prawo

P-10
Przejście dla pieszych

P-11
Przejazd dla rowerzystów

P-12
Linia bezwzględnego zatrzymania

P-13
Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

P-14
Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

P-15
Trójkąt podporządkowania, mały

P-15
Trójkąt podporządkowania, duży

P-16
Napis "Stop", mały

P-16
Napis "Stop", duży

P-17
Linia przystankowa

P-18
Linie wyznaczające stanowiska postojowe

P-19
Linia wyznaczająca pas postojowy

P-20
Stanowisko postojowe zastrzeżone – „koperta”

P-21b (P-21a)
Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym

P-22
Napis „BUS”, mały

P-22
Napis „BUS”, duży

P-23
Rower

P-24
Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

P-25
Próg zwalniający