• Azyl
  • Azyl
  • Azyl
  • Azyl

Znaki drogowe - Wymiary

Image 1

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 

Słupki prowadzące

Słupki prowadzące, nad barierą ochronną

Punktowy element odblaskowy prowadzący, umieszczany na barierze ochronnej

Symbol słuchawki telefonicznej

Numer drogi (krajowe, wojewódzkie)

Słupek krawędziowy

U-3a
Tablica prowadząca pojedyncza w prawo


U-3b
Tablica prowadząca pojedyncza w lewo

U-3e
Tablica prowadząca dwustronna

Tablica prowadząca ciągła w prawo


Tablica prowadząca ciągła w lewo

Tablica rozdzielająca

Tablica rozdzielająca

U-4c
Tablica rozdzielająca

Słupek przeszkodowy - pylon

Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9

Słupek przeszkodowy aktywny

U6a
Tablica kierująca szeroka

U6b
Tablica kierująca szeroka

U6c
Tablica kierująca wąska

U6d
Tablica kierująca wąska


U-7

Znak kilometrowy

Znak hektometrowy

Tablica do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi

Tablica do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi

Tablice do oznaczania ograniczeń skrajni pionowej drogi

Urządzenie bramowe bez elementów uchylnych

Urządzenie bramowe z elementami uchylnymi

Wzór balustrady


U11-b
Barieroporęcz


U-12a
Ogrodzenie segmentowe

U12-b
Ogrodzenie łańcuchowe

U-12c
Słupek blokujący

Przykład rogatek z urządzeniem dzwonkowym i siatką

Przykład rogatek bez dodatkowych urządzeń

Bariery drogowe ochronne stalowe

Bariery drogowe ochronne betonowe

Bariery drogowe ochronne z tworzywa sztucznego

Osłona energochłonna wielosegmentowa

Osłona energochłonna w postaci monobloku

Liniowy próg zwalniający

Próg podrzutowy

Lustro drogowe okrągłe
Lustro drogowe prostokątne


Osłony przeciwolśnieniowe

Zapora drogowa pojedyncza

 

 

Zapora drogowa pojedyncza szeroka


Zapora drogowa podwójnaZapora drogowa potrójna

Tablica kierująca

Tablica kierująca

Tablica kierująca wysoka

U21e
Tablica kierująca wysoka ze światłami

U21f
Tablica kierująca wysoka ze światłami

 

Przykłady taśm ostrzegawczych

Pachołek drogowy h=1000 mm

Pachołek drogowy z lampą h=750 mm

Pachołek drogowy h=500 mm


Pachołek drogowy h=300 mm


Tablica uchylna z elementami odblaskowymi

Separator ciągły barwy żółtej


Separator punktowy barwy żółtej


Tablica ostrzegawcza ze znakiem A-14


Tablica zamykająca duża


Tablica zamykająca duża


Tablica zamykająca mała


Tablica zamykająca mała


Tablica wcześnie ostrzegająca


Kładka dla pieszych

 

Tarcza do zatrzymywania pojazdów (lizak)

Punktowy element odblaskowy (kocie oczko)

 

Wyświetlacz prędkości
rzeczywistej z detektorem radarowym


Mechaniczny sygnalizator wiatru


U-56a

Tabliczka informacyjna